door / by HARMONIC SOUNDS - the Association of Sound Therapy

Sound Healer Opleiding 2022

Sound Healer Training Course 2022 - Belgium

Programma

Een praktische opleiding met vele dimensies, gebracht door Nestor Kornblum en Michele Averard, pioniers op het gebied van klanktherapie en soundhealing in Europa.

Nestor en Michele geven deze opleiding al jarenlang aan deelnemers van over de hele wereld vanuit hun thuisbasis, 'The Association of Sound Therapy', aan de Costa Blanca in Spanje.

Wegens het grote succes wordt de opleiding dit jaar voor de 13de keer in België georganiseerd. De voorbije jaren volgden ruim 170 deelnemers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Macedonië de opleiding in België.

Je hebt geen muzikale voorkennis of ervaring nodig voor deze cursus. Iedereen kan de aangeboden technieken leren.
De opleiding geeft recht op een A.S.T (Association of Sound Therapy) Diploma en is verspreid over 4 lange weekends (1 weekend per maand). Zie data bij 'praktisch'. 
Elk weekend omvat 1 module (zie hieronder). Het voordeel van deze spreiding is dat er tussentijds oefentijd is en dat de aangeboden technieken makkelijker kunnen geïntegreerd worden in het dagelijkse werk/leven van de cursisten.

voor wie?


De opleiding richt zich tot iedereen die zich graag wil verdiepen in de therapeutische en helende aspecten van klank, ook wel 'het medicijn van de 21ste eeuw' genoemd.

Na de opleiding kan je zelf als klanktherapeut aan de slag gaan, of de geleerde tools en technieken integreren in je bestaande praktijk - bv. bij massage, qi gong, kinesitherapie, yoga.

Maar ook als je geen professionele praktijk ambieert, biedt het werken met klank en energie je een krachtig instrument voor persoonlijke groei, transformatie en manifestatie.


Wat je doelstellingen ook zijn, het werken met klank raakt je en brengt innerlijke processen op gang die je diepste levensthema's weerspiegelen. 

De opleiding behelst ook meer dan het louter leren werken met de kracht van klank. Het is bovenal ook een opleiding in energiemanagement
 
Gezien de transformerende kracht van klank leer je je eigen energiesysteem kennen, leer je voelen wat je doet stromen, waar je blokkeert, hoe je jezelf in stroming brengt en houdt.
 
Het allerbelangrijkste aan deze cursus is m.a.w. dat je leert hoe je via klank en vibratie kunt werken aan (je) gezondheid en welzijn

Totaal: ong. 83 lesuren

Programma opleiding

module 1

The Science and Theory of Sound Therapy:how sound affects us on all levels of our being.

Cymatics and other Sciences, such as Masaru Emoto’s work and others. 

The relationship of Sound and Energy to Matter and Form. Shamanism and the origins and History of Sound Healing.

The Healing Power of Sound and Energy. Practical techniques to take conscious control of the energy that flows through us, using the power of Intention

Creative Visualization and the Voice: develop your natural abilities to Feel and Sense the effects of sound on yourself and others.

Cleansing, harmonizing and balancing the chakras and subtle bodies with Vocal Sounds.

Free your Healing Voice: Practical vocal and Intoning techniques to discover your authentic voice and its healing potential..

(Michele developed a unique method for freeing your healing voice, which she has combined in her book 'Free your Voice, Heal your Life' (published in 2012). 
Her techniques for freeing and developing your healing voice, help you to clean and release blockages that no longer serve you, and heal conditionings that have limited your ability to experience yourself as the Miracle of Life you truely are)

module 2

Overtone Chant, Overtone Singing: 
singing two simultaneous sounds by amplifying the pure, sine wave harmonics within your voice.

This ancient and potent technique is used by Shamans in Mongolia and Central Asia to resonate with Nature and purify the Mind and Spirit. In the last 3 decades this has become a refined Sound Healing tool. We will learn the basic techniques and therapeutic applications. Everyone will be singing Overtones within the first day of this module!

Sound as a tool for raising personal and planetary frequency & sacred Geometry:
the relationship between Sound, Musical Intervals, Ratios and Form. The physical structure of Sound and its reflection in Nature. Harmonic re-patterning through Sound.
Tuning Forks and their application in Sound Health Therapy:

SonoPuncture- the application of Tuning Forks on reflex points of the meridians, feet, hands and spine,

Osteophony- the application of Tuning Forks on the articulations and other bony processes of the body,

Diaphony- the Bio-Energetic application of Tuning Forks on the Chakras and in the Subtle Energy Bodies (aura).

Intervals (the relationship between sounds) and their effect on the human system on mental, emotional and physical levels.

module 3

Singing Bowls, Himalayan and Quartz bowls:
the origins, theory and applications in self–healing and applied healing.

Includes practical sessions on healing the physical and subtle bodies.

Voice and Energy work:
continuation and refining what was initiated in the first Module with Michele

Conducting a Sound Healing Session with Protocols, Creating a safe and protected healing space and more.

module 4

The use of colour in conjunction with other sound healing tools

Advanced energy management: protection and cleaning of spaces, rooms and energy fields, as well as the treatment area. How to give a complete Sound Healing session.

How to conduct a professional SOUND JOURNEY - Healing Session for groups, with a variety of Therapeutic and acoustic instruments. Instruction on the healing applications of each instrument.

Integrating other instruments:  We will also discuss and demonstrate in various modules during the Course the application and use of other instruments such as:
Monochords and other string instruments / Gongs and hand-pans (Hang-drum type instruments) / Native American Flute, Overtone flute / Didgeridoo (and circular breathing) / Native Drums, Rattles, Ocean Drums and other instruments.
Harmonic Integration. Revising and integrating the entire course. Bringing all the Knowledge and Practice together into a harmonious whole. Exams in the form of Practical evaluation and award of diplomas.

Nestor singing overtones
practicing / veel oefeningen
a lot of fun / veel plezier
Michele freeing the voice