Sound Healer Opleiding 2019

Sound Healer Training Course 2019 in Belgium

Een praktische opleiding met vele dimensies, gebracht door Nestor Kornblum en Michele Averard, pioniers op het gebied van klanktherapie en soundhealing in Europa.

Nestor en Michele geven deze opleiding al jarenlang aan deelnemers van over de hele wereld vanuit hun thuisbasis, 'The Association of Sound Therapy', aan de Costa Blanca in Spanje.

Wegens het grote succes wordt de opleiding dit jaar voor de 10de keer in België georganiseerd. De voorbije jaren volgden ruim 100 deelnemers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Rusland en Macedonië de opleiding in België.

Je hebt geen muzikale voorkennis of ervaring nodig voor deze cursus. Iedereen kan de aangeboden technieken leren.
De opleiding geeft recht op een A.S.T (Association of Sound Therapy) Diploma en is verspreid over 4 lange weekends (1 weekend per maand). Zie data bij 'praktisch'. 
Elk weekend omvat 1 module (zie hieronder). Het voordeel van deze spreiding is dat er tussentijds oefentijd is en dat de aangeboden technieken makkelijker kunnen geïntegreerd worden in het dagelijkse werk/leven van de cursisten.

voor wie?


De opleiding richt zich tot iedereen die zich graag wil verdiepen in de therapeutische en helende aspecten van klank, ook wel 'het medicijn van de 21ste eeuw' genoemd.

Na de opleiding kan je zelf als klanktherapeut aan de slag gaan, of de geleerde tools en technieken integreren in je bestaande praktijk - bv. bij massage, qi gong, kinesitherapie, yoga.

Maar ook als je geen professionele praktijk ambieert, biedt het werken met klank en energie je een krachtig instrument voor persoonlijke groei, transformatie en manifestatie.


Wat je doelstellingen ook zijn, het werken met klank raakt je en brengt innerlijke processen op gang die je diepste levensthema's weerspiegelen. 

De opleiding behelst ook meer dan het louter leren werken met de kracht van klank. Het is bovenal ook een opleiding in energiemanagement
 
Gezien de transformerende kracht van klank leer je je eigen energiesysteem kennen, leer je voelen wat je doet stromen, waar je blokkeert, hoe je jezelf in stroming brengt en houdt.
 
Het allerbelangrijkste aan deze cursus is m.a.w. dat je leert hoe je via klank en vibratie kunt werken aan (je) gezondheid en welzijn

Totaal: ong. 82,5 lesuren
 

Programma opleiding

module 1

The Science and Theory of Sound Therapy. 

How sound affects us on all levels of our being.
The Healing Power of Sound and Energy. 

Practical techniques to take conscious control of the energy that flows through us, using the power of intention, visualization and the voice. 

Energy managament

Cleansing, harmonizing and balancing the chakras and subtle bodies with Sound
Freeing the Healing Voice:

Practical vocal and Intoning techniques to discover your authentic voice and its healing potential. 

Techniques for focussing your Sound and Intention to effect changes in your physical and subtle bodies.

How to conduct Voice Treatments in a therapeutic session with clients

(Michele developed a unique method for freeing your healing voice, which she has combined in her book 'Free your Voice, Heal your Life' (published in 2012). 
Her techniques for freeing and developing your healing voice, help you to clean and release blockages that no longer serve you, and heal conditionings that have limited your ability to experience yourself as the Miracle of Life you truely are)

module 2

Overtone Chant: 

Singing two simultaneous sounds by amplifying the harmonics within your voice.
The basic techniques and therapeutic applications.

Sound as a tool for raising personal and planetary frequency.


I.e. Introduction to Sound and Soundhealing, a brief look at all the tools and techniques, Cymatics, Emoto, Lauterwasser etc


PLUS Energy work, flowing, grounding, protection and practical exercises....with voice and toning

Tuning Forks and their application in Sound Health Therapy.


Intervals (the relationship between sounds) and their effect on the human system on mental, emotional and physical levels.


Protection and cleaning of spaces, rooms and energy fields & the treatment area. 


How to give a complete Sound Healing session


I.e. a combination of Harmonics- Overtones, Tuning forks, Sacred Geometry, Intervals etc..  + practical excercises with Vocal toning and Overtones

module 3

More voicework 


Singing Bowls:


The origins, theory and applications in self –healing and applied healing.


Includes practical sessions

I.e.Tibetan bowls, more advanced, in-depth energy work, and plenty of practical excercises (in couples/pairs), .

module 4

The use of colour in conjunction with other sound healing tools,


Harmonic Integration.


Revising and integrating the entire course.


Practical evaluation and award of diplomas.


I.e bringing all the tools and elements together, practical examples of a full Sound healing session, practice without tools (instruments) and also with instruments (bowls, forks and others..) 

Full session as an exam, then diplomas.

Nestor singing overtones
practicing / veel oefeningen
a lot of fun / veel plezier
Michele freeing the voice